မဂၤလာပါ မိတ္ေဆြ

ဤစာမ်က္ႏွာသည္ အြန္လိုင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ တာခ်ီလိတ္ရွိ မိတ္ေဆြမ်ားမွ လႊင့္တင္ထားေသာ Blog Link ( Blogger )မ်ား၊ စီးပြားေရး၀ဘ္ဆိုက္မ်ားကို လင့္ခ်ိတ္ေပးထားေသာ စာမ်က္ႏွာတခုျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မပါရွိေသးေသာ တာခ်ီလိတ္မွ web link မ်ားကို ထည့္သြင္းႏိုင္ရန္အတြက္ tachileik@tachileik.net ကို Gtalk တြက္ add ၍ ျဖစ္ေစ Mail ပို႕၍ အေၾကာင္းၾကားသည္ျဖစ္ေစ အသိေပးႏိုင္ပါသည္။

ေက်းဇူးတင္ပါသည္
Tachileik
www.tachileik.net

ေအာက္ပါ web link မ်ားမွာ တာခ်ီလိ္တ္ၿမိဳ႕မွ လႊင့္တင္ထားေသာ စီးပြားေရးေၾကာ္ျငာမ်ား၊ ၀ါသနာအေလ်ာက္ လႊင့္တင္ထားေသာ website မ်ား၊ ၀ါသနာအေလ်ာက္ ေရးသားလႊင့္တင္ထားေသာ Blogger မ်ား၏ အြန္လိုင္းစာမ်က္ႏွာလိပ္စာမ်ားကို ေဖာ္ျပထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။


ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမ်ား
 1. www.naungkham.com ( ေနာင္ခမ္း ပရဟိတဘုန္းႀကီးေက်ာင္း )
 2. http://kmtgroup.blogspot.com ( ေငြေတာင္ဦး ကမၼဌာန္းေက်ာင္း )
စီးပြားေရး website မ်ား
 1. www.zmyanmar.com ( Domain Seller)
 2. www.myanmargoldembroidery.com (ျမန္မာ့ ေရႊခ်ည္ထိုး ပစၥည္းမ်ား)
ဟိုတယ္မ်ား
 1. www.myashweyee.com ( ျမေရႊရည္-ဟိုတယ္ )
Blogger မ်ား
 1. www.mgtwo.com (KO2)
 2. www.paohs.com (ပအို၀္းသမိုင္း)
 3. www.akmkuntha.com (ကြ်န္းသား)
 4. www.newbosom.com (ဇာဏီမင္း)
 5. www.zaung.net (ေဇာင္း)
 6. http://haineni.blogspot.com (ဟိန္းနီ)
 7. http://attamyar.blogspot.com (အတၱ၏ ဒဏ္ရာမ်ား)
 8. http://myanmarsar.zaung.net (ျမန္မာစာ ျမန္မာစကား)
 9. http://sakarlone.zaung.net (သံတူထပ္ဆင့္ စံုတြဲစကားလံုးမ်ား)

ေဖ်ာ္ေျဖေရး
 1. http://ptoyz.tachileik.net ( P-Toyz Dancer Group )


နည္းပညာ
 1. http://itmaung.blogspot.com ( အိုင္တီေမာင္ )
ေက်းဇူးတင္ပါသည္
Tachileik
www.tachileik.net

Total Pageviews

free counters

Facebook