မဂၤလာပါ မိတ္ေဆြ

ဤစာမ်က္ႏွာသည္ အြန္လိုင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ တာခ်ီလိတ္ရွိ မိတ္ေဆြမ်ားမွ လႊင့္တင္ထားေသာ Blog Link ( Blogger )မ်ား၊ စီးပြားေရး၀ဘ္ဆိုက္မ်ားကို လင့္ခ်ိတ္ေပးထားေသာ စာမ်က္ႏွာတခုျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မပါရွိေသးေသာ တာခ်ီလိတ္မွ web link မ်ားကို ထည့္သြင္းႏိုင္ရန္အတြက္ tachileik@tachileik.net ကို Gtalk တြက္ add ၍ ျဖစ္ေစ Mail ပို႕၍ အေၾကာင္းၾကားသည္ျဖစ္ေစ အသိေပးႏိုင္ပါသည္။

ေက်းဇူးတင္ပါသည္
Tachileik
www.tachileik.net

Total Pageviews

Facebook